Spinning

Posted on

Групово аеробно занимание, изразяващо се в организирано каране на специално пригодени за случая колела на закрито, наречени Спинери . Провежда се от нашите квалифицирани инструктори и може да бъде както ниско , така и високоинтензивно. Колелата и хореографията при спининга са създадени да имитират колоездене в пресечена местност . Натоварването се регулира , чрез винт на съпротивление, с който е снабдено всяко спининг колело.

Продължителността на един час по спининг е между 45 и 55 Мин.