НОРД СПОРТ ЕООД: Проект № BG16RFOP002-2.101-0727

Posted on


Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.101-0727 ,Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа )

НОРД СПОРТ ЕООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 11 885,08 лв.

Начало: 14.07.2021г.
Край:     14.10.2021г
.