admin

dummy data is benign information that does not contain any useful data, but serves to reserve space where real data is nominally present.


Свържи се с мен

Е-поща: admin@sparta.sportcentereurope.bg

Последвай ни: Facebook/ Twitter/ Linkedin/ Flicker

“НОРД СПОРТ“ ЕООД – ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

На 17.07.2020 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  подписа договор № BG16RFOP002-2.073-4177-C01 за безвъзмездна финансова помощ за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност на проекта възлиза 10 000 лв., от които 8 500 […]

Спининг – Светослава

Йога – Валентина

Спининг – Николай