Хранителен и тренировъчен режим

* Еднократна тренировка с инструктор с Мултиспорт – 20 лв.
* Еднократна тренировка с инструктор – 30 лв.
* Карта за 8 посещения с Инструктор – 224 лв. (валидна 30 дни)
* Карта за 12 посещения с Инструктор – 312 лв. (валидна 45 дни)
* Хранителен режим за 1 месец – 70 лв.